PRIVACY

Refub is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens kunt u hier vinden.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Refub verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam 
  • Adresgegevens
  • E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouder en/of voogd. Echter, wij kunnen helaas niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders daarom ook aan betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen, om op die manier te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@refub. Dan verwijderen wij deze informatie direct.

WAAROM WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Refub verwerkt jouw persoonsgegevens:

  • Om jouw betaling te kunnen afhandelen
  • Om bestellingen bij jou af te leveren
  • Om correcte en snelle service te kunnen verlenen 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 
Refub neemt [wel/niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Refub) tussen zit. Refub gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN Refub bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Gegevensverzameling is dus puur doelgericht. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN Refub verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN Refub gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Refub.
Tenslotte heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in ons computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@refub.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit dient ter bescherming van jouw privacy. Refub zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren. Refub wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Refub neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je denkt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@refub.nl